Berbagai Tips dan Do�a Supaya Diberikan Kehidupan Dunia dan Akhirat yang Baik

Tiap makhluk hidup yang bernafas, disamping mencari nafkah buat menghidupi keluarga, disertai juga dengan berdo�a memohon harapan dihadapan Allah SWT. Sebagai penguasa alam semesta, pastinya apabila diimbangi dengan ibadah serta amalan sunah yang lain, Allah akan mengabulkan permohonan kita .

Salah satu yang kemungkinan menjadi acuan dalam kehidupan ini yaitu merupakan suatu pengharapan dan doa kepada Allah SWT dalam bentuk untaian kata-kata serta juga perasaan di dalam diri.

Kebahagiaan ialah suatu perasaan batin dan kondisi yang pastinya kita semua inginkan. Sebagai seorang manusia, sangatlah normal jika kita senantiasa memiliki harapan supaya hidup bahagia, terlepas dari setiap hambatan kehidupan yang dirasakan.

Malah, banyak dari kita yang menganggap kebahagiaan termasuk dari tujuan hidup yang kedepannya kita kejar. Jenis kebahagiaan itu pun banyak macamnya. Sebagian orang yang memaknai kebahagiaan dengan bentuk keluarga yang tentram dan saling mendukung, dan ada juga yang memaknai kebahagiaan itu adalah kebebasan secara materi yang bikin kita tidak lagi kesusahan ketika memerlukan sesuatu.

Walaupun demikian, pernahkah Anda tahu kalau sebetulnya berdasarkan pandangan Islam makna bahagia ialah sangatlah luas daripada pengertian-pengertian tadi? Mengutip hadist riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan, �yang namanya kaya (ghina�) bukanlah dengan banyaknya harta (atau banyaknya kemewahan dunia). Namun yang namanya ghina� adalah hati yang selalu merasa cukup�. Dengan demikian, letak hakiki kebahagiaan adalah dalam hati. Walau tidak terlihat secara kasat mata, akan tetapi kita dapat rasakan.

Sumber kebahagiaan sejati adalah ketenangan yang dapat dirasakan oleh kita di dalam hati. Perihal tersebut termasuk karunia Allah yang tidak ternilai banyaknya. Tentu tiap-tiap dari kita mau memiliki batin yang tentram, yang terhindar dari rasa cemas.

Akan tetapi, tidak tiap-tiap orang dapat mendapatkan kebahagiaan sejati ini. Dari itu semua sebagian diantaranya dikarenakan mayoritas orang pada lupa dengan Allah, Dzat yang mengasih kebahagiaan dan menciptakan ketenangan di jiwa yang sebenarnya.

Hal ini diterangkan oleh Allah dalam surat Al Fath ayat 4. Makanya, jika kita ingin mempunyai kebahagiaan di dunia serta juga akhirat, alangkah baiknya kita mengingat Allah dan selalu berdoa meminta dihadapan Allah. Tentunya tak ada kebahagiaan hakiki yang dapat kita rasakan tanpa dengan adanya rahmat dari Allah. Maka, dibawah ini kita akan mengulas 2 doa bahagia dunia akhirat yang boleh kita panjatkan.

Islam Adalah Agama yang Harmonis

Islam sendiri sebagai agama yang mengutamakan keharmonisan, sehingga damai dengan diri sendiri begitu ditekankan. Karena tentunya, manusia senantiasaberkeinginan hati mereka tentram, tenang, dan cukup dengan berkah.

Oleh karena itu semua hanya bisa diperoleh dengan berdoa serta beribadah.

Islam yang mengandung makna �Selamat� sudah menginspirasi masyarakat dengan rangkaian kata yang begitu indah. Agama Islam bisa tumbuh dikarenakan mayoritas isi dari Al-quran dan Al-hadist memuat berkaitan dengan hal yang indah.

Lebih sebagian besar isinya merupakan pembakar semangat kepada penganutnya agar selalu mencintai Tuhan, alam, dan juga sesama yang lain. Maka dari itu, terdapat sebagian besar kata mutiara Islam dalam kitab tersebut.

Doa dalam Islam

Harapan dan doa menurut artinya ialah pendekatan diri dengan Allah disertai sepenuh hati, mayoritas juga diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur�an. Malah Al-Qur�an mayoritas menjelaskan juga bahwa tadharu� (berdoa dengan sepenuh hati) hanya bisa datang bila dibarengi keikhlasan. Hal itu merupakan kebiasaan yang dijalankan oleh orang-orang shalih.

Dengan ikhlas berdoa akan bisa meningkatkan kemantapan jiwa, sehingga doa dihadapan Allah akan selalu dimohonkan, baik saat-saat kondisi senang ataupun diwaktu situasi sulit, ketika penderitaan ataupun dalam bahagia, baik susah atau dalam keleluasaan.

Doa Sapu Jagat

Fadilah doa ini mungkin telah semenjak lama agar selalu kita lantunkan setiap selepas solat, terlebih lagi sholat 5 waktu. Lafadz doa ini dalam Bahasa Arab yaitu �Rabbanaa aatinaa fiddunnyaa hasanah, waqinaa �adzaa ban naar�. Dalam Bahasa Indonesia doa ini mempunyai makna, �Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia serta kebaikan hidup di akhirat dan jagalah kami dari siksa api neraka�.

Dengan melafadzkan doa ini, kita tak sekedar meminta kebahagiaan di dunia, tapi pula meminta keselamatan kehidupan di akhirat kelak. Memang inilah tujuan hidup seorang hamba yang sebenarnya.

Doa mengharapkan kesejahteraan dunia akhirat

Kemudian, ialah doa supaya meminta ampunan serta kesejahteraan. Dalam Bahasa Arab, lafadz doa ini �Allahumma innaa nas alukal �afwa wal ‘aafiyata fiddiini wad dun-ya wal aakhiroti�. Artinya, �Ya Allah, kami mohon ampunan kepada-Mu serta limpahkan kesejahteraan agama dunia serta akhirat�. Tak lupa pula kita harus juga memohon selamat dari penyakit. Sebetulnya, seseorang yang tertimpa penyakit maupun berbuat dosa maksiat tak akan dapat mencicipi kebahagiaan dunia akhirat.

Oleh sebab itu, hendaknya kita mengharapkan pertolongan Allah supaya bisa dijauhkan dari penyakit dan kejelekan yang kemungkinan dapat menimpa kita sebagai manusia biasa.

Demikianlah daftar doa agar kita bahagia dunia dan akhirat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *